Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Terminarz pracy ZSS

 

do 01.09.2023 Założenie i uzupełnienie dzienników oddziałów.
01.09.2023 Zebranie Rady Pedagogicznej godzina 09:00.
04.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
od 01.09. do 08.09 Zebrania zespołów przedmiotowych
08.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie roku  szkolnego SBIIS.
11.09.2023 Zebranie Rady Pedagogicznej
do 15.09.2023 Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym i przedmiotowym ocenianiem.
do 15.09.2023 Umieszczenie w dzienniku elektronicznym i przypisanie do poszczególnych oddziałów rozkładów materiału oraz numerów programu przez nauczycieli.
do 15.09.2023 Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej.
do 15.09.2023 Zapoznanie uczniów z efektami kształcenia i procedurami przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz odnotowanie tego faktu w temacie lekcji.
od 25 do 29.09. Zebrania z rodzicami (opiekunami prawnymi) według oddzielnego harmonogramu.
do 29.09.2023 Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.
13.10.2023 Akademia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.
22.12.2023 Wigilie klasowe.
od 23 do 31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna.
od 10 do 15.01. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
od 09 do 20.01. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
do 12.01. Ustalenie i wpisanie do dziennika elektronicznego ocen rocznych z przedmiotów zawodowych w klasach piątych.
do 18.01. Ustalenie i wpisanie do dziennika elektronicznego ocen śródrocznych.
19.01. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.
19.01. Zakończenie I okresu.
od 22 do 26.01. Zebrania z rodzicami (opiekunami prawnymi) według oddzielnego harmonogramu.
22.01.2024 Początek II okresu.

 

TERMINARZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ ZSS NOWY SĄCZ 2023/2024

 

TECHNIKUM i SBIS

 

13 października Dzień Edukacji Narodowej w ZSS
9 styczeń Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
12 stycznia Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
2 maja Święto Flagi
6 maja Dzień wolny (przed maturami)
7 maja Egzamin maturalny z języka polskiego
8 maja Egzamin maturalny z matematyki
9 maja Egzamin maturalny z języka angielskiego
31 maja Dzień wolny (piątek po Bożym Ciele)
7 czerwca Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Skip to content Click to listen highlighted text!