Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Terminarz pracy ZSS

23.01.2023 – rozpoczęcie II okresu
23 – 25.01.2023 – zebrania wywiadowcze wg oddzielnego harmonogramu
26.01.2023 – zebranie Plenarne Rady Pedagogicznej
marzec 2023 – rekolekcje szkolne
06 – 11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna
19.04.2023 – ostateczny termin poinformowania uczniów oddziałów maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych   z zajęć edukacyjnych i ocenie rocznej zachowania.
19.04.2023 – wywiadówki w oddziałach maturalnych, omówienie procedur egzaminu maturalnego, zapoznanie z harmonogramem części ustnej oraz pisemnej egzaminu
20.04.2023 – „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” – turniej dla uczniów szkół podstawowych
21.04.2023 – Turniej Motoryzacyjny – dla uczniów szkół ponadpodstawowych
24 – 26.04.2023 – wywiadówki dla pozostałych oddziałów Technikum i SBIS według oddzielnego harmonogramu
do 25.04.2023

do godz. 12.00

– ustalenie ocen rocznych w oddziałach maturalnych i wpisanie ich do dzienników  i arkuszy ocen w pełnym brzmieniu
26.04.2023 – zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące  klasyfikacji oddziałów maturalnych
26.04.2023 – zebranie szkoleniowe Zespołów Nadzorujących i Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin maturalny
27.04.2023 – szkolenie uczniów oddziałów maturalnych dot. egzaminu maturalnego według oddzielnego harmonogramu
28.04.2023 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w oddziałach maturalnych
V – VII.2023 – rekrutacja do kl. I na rok szkolny 2023/2024 wg oddzielnego harmonogramu

 

II połowa maja 2023

(dokładny termin zostanie podany później

– dni otwarte w Zespole Szkół Samochodowych
04 – 23.05.2023 – egzamin maturalny według oddzielnego harmonogramu

 

01.06.2023 część praktyczna egzaminu zawodowego w Technikum (dokumentacja) i SBIS (dokumentacja + kwalifikacja wstępna)

4D  (SPL.01)

3c   (TDR.01)

01 – 18.06.2023 część praktyczna  egzaminu zawodowego w Technikum i SBIS (wykonanie) wg oddzielnego harmonogramu

MOT.02.     – 3f

MOT.05.     – 4B,   3a,   3b 

ELM.03.     – 4M

05.06.2023 część pisemna egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego sytemu przeprowadzenia egzaminu zawodowego w Technikum i SBIS dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

4B

 

– MOT.05.

 

3a

 

– MOT.05.

4D – SPL.01. 3b – MOT.05.
4M – ELM.03. 3c – TDR.01.
    3f – MOT.02.
       
12 – 14.06.2023 zebrania Zespołów Przedmiotowych
do 13.06.2023  – ostateczny termin poinformowania uczniów oddziałów SBIS i promowanych oddziałów Technikum o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania
14 – 16.06.2023 – wywiadówki w oddziałach promowanych Technikum i oddziałach SBIS według oddzielnego harmonogramu (poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych) i ocenie zachowania
15.06.2023 – zebranie Rady Zespołów Przedmiotowych
do 19.06.2023 – ustalenie ocen rocznych w oddziałach SBIS i promowanych oddziałach Technikum  oraz wpisanie ich do dzienników i arkuszy ocen w pełnym brzmieniu
20.06.2023 – zebranie Rady Pedagogicznej
21.06.2023 – egzaminy klasyfikacyjne  według oddzielnego harmonogramu
22.06.2023 – dzień organizacyjny
23.06.2023 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
26.06.2023 – zebranie plenarne Rady Pedagogicznej godz. 800
28.06.2023 – część pisemna egzaminu zawodowego (formuła 2019) termin dodatkowy
26.06 – 31.08.2023 – ferie letnie
22.08.2023 – część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego według oddzielnego harmonogramu
III dekada sierpnia 2023 (dokładny termin zostanie podany po decyzji Wydziału Edukacji i Wychowania) – zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024 uchwała Rady Pedagogicznej
23 – 28.08.2023 – egzaminy poprawkowe według oddzielnego harmonogramu
30.08.2023 – spotkanie klas  pierwszych z wychowawcami godz.900
31.08 – 01.09.2023 – zebrania Zespołów Przedmiotowych

 

Skip to content Click to listen highlighted text!