Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Odznaka szkoły

Odznaka Technikum Samochodowego im. inż. Tadeusza Tańskiego – obecnie odznaka Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego

Odznaka Technikum Samochodowego im. inż. Tadeusza Tańskiego – obecnie odznaka Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, została zaprojektowana przez wicedyrektora Andrzeja Butschera. Ustanowiono trzy stopnie odznaki:


Zwyczajna – w niebieskim kolorze (nadawana jest uczniom, którzy kończą szkołę z wyróżnieniem – średnia ocen co najmniej 4,75 lub reprezentowali godnie szkołę, zajmując wysokie miejsca w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach itp.).


Honorowa – w czerwonym kolorze (nadawana jest rodzicom, którzy udzielali się społecznie na rzecz szkoły, nauczycielom oraz osobom które wspierały działania i projekty szkolne w różnych dziedzinach).

Wielka Honorowa – w kolorze czarnym ( nadawana przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, lokalnych, wybitnym absolwentom szkoły, którzy wspierają szkołę w różnej formie).

Odznakę nadaje Kapituła Odznaki na wniosek Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Zespołu, organizacji związkowych, Samorządu Uczniowskiego. Odznaka ta pomyślana na początku jako kolejny sposób na promowanie Patrona Szkoły, stała się szybko wysoko cenioną nagrodą za działalność dla tworzenia dobrego imienia szkoły.

Skip to content Click to listen highlighted text!