Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Aktywna tablica

Realizacja Rządowego Programu „Aktywna Tablica”

w Zespole Szkół Samochodowych im inż. T. Tańskiego w Nowym Sączu.

          W Zespole Szkół Samochodowych im inż. T. Tańskiego w Nowym Sączu realizowany jest Rządowy Program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”.

          Wsparcie finansowe w roku 2020 dotyczyło zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 17,500 zł plus wkład własny 3,500 zł w Technikum nr. 8 im inż. T. Tańskiego szkoły wchodzącej w skład ZSS.

          Cała Rada Pedagogiczna ZSS poszerzyła swoje kompetencje w zakresie stosowania TIK w  uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Odbyło się też 7 spotkań międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Nauczyciele ZSS przeprowadzili też 2 lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

         Na zakupionym sprzęcie ze środków programu (7 laptopów) nauczyciele przeprowadzili 165 godzin zajęć tygodniowo od momentu zainstalowania i uruchomienia tych pomocy dydaktycznych.

Obecnie na podobnych zasadach realizowany jest program w Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład ZSS.

        Zastosowanie TIK pomaga nauczycielom w realizacji podstawy programowej zwłaszcza w tych latach, gdzie sytuacja pandemiczna wymusiła prace na odległość. Dzięki opracowanym przez poszczególnych nauczycieli materiałom w ramach sieci współpracy, wszyscy nauczyciele współpracujących szkół pozyskali nowe umiejętności z zakresu wykorzystania TIK na zajęciach. Poznali nowe narzędzia, które znacznie ułatwiły realizację założonych celów. Realizacja programu Aktywna tablica umożliwiła dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez udział w spotkaniach międzyszkolnych sieci współpracy oraz poprzez udostępnianie w ramach dobrych praktyk własnych pomysłów na sposoby pracy z uczniem i ciekawe  rozwiązania.

Nauczyciele wzmacniają kompetencje cyfrowe swoje i uczniów poprzez odpowiedzialne, kreatywne i bezpieczne korzystanie z nowych technologii. Urozmaicone w ten sposób lekcje na stałe zmienią sposób przekazywania wiedzy. Uczniowie są bardziej zainteresowani gdyż uatrakcyjniony w ten sposób przekaz powoduje, że zdecydowanie łatwiej przebiega proces ich uczenia się.

Skip to content Click to listen highlighted text!