Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Szkolna opieka medyczna

            Opiekę nad uczniami i personelem szkoły sprawuje dyplomowana pielęgniarka Beata Pasiut. Gabinet czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 – 15.00. W gabinecie pielęgniarka szkolna udziela pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach.Uczniowie wymagający pomocy lekarskie w poważniejszych zdarzeniach transportowani są do szpitala. W ramach profilaktyki wykonywane są badania przesiewowe klas pierwszych i kończących szkołę. Na podstawie tych badań wykrywane są nieprawidłowości a uczniowie kierowani są do dalszej diagnostyki. Na podstawie badań bilansowych uczeń otrzymuje orzeczenie o stanie zdrowia.W naszej szkole co roku przeprowadzamy akcję szczepień przeciw grypie sezonowej.Gabinet profilaktyczny współpracuje z agendami szkoły: dyrekcją, pedagogiem, sekretariatem młodzieżowym i świetlicą szkolną. W ramach współpracy organizowane są konkursy o różnej tematyce: HIV-AIDS, przeciwdziałanie uzależnieniom – nikotynizm, narkomania, lekomania, alkoholizm itp. Dla młodzieży naszej szkoły przygotowywane są informacje prozdrowotne umieszczone w gablocie oraz rozdawane są ulotki i broszury. Ponadto przez radiowęzeł szkolny przekazywane są informacje w okresach wzmożonej zachorowalności na infekcje sezonowe.Uczniowie z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności objęci są szczególna troską i opieką, współpracując z rodzicem, wychowawcą i pedagogiem szkoły.

Skip to content Click to listen highlighted text!