Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

opis zawodu technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych 311513

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

MOT.02 – OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA MECHATRONICZNYCH SYSTEMÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MOT.06 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROCESU OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

       W trakcie nauki zdobywasz umiejętności diagnozowania stanu technicznego, obsługiwania i naprawiania oraz organizowania i nadzorowania obsługi  pojazdów samochodowych. Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne do diagnozowania silnika, układów i osprzętu elektroniczno-elektrycznego pojazdów samochodowych oraz obsługowo-naprawcze, w które wyposażone są serwisy samochodów osobowych. W klasie trzeciej i czwartej odbywasz  praktykę zawodową (280 godzin) w serwisach samochodowych, z którymi szkoła współpracuje np. Peugeot, Ford, Volkswagen itp. Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy samochodami nauki jazdy stanowiącymi własność szkoły), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej). Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku angielskim w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowych:

 

 

Skip to content Click to listen highlighted text!