Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Opis zawodu technik mechatronik

Technik mechatronik 311410

 

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności montowania, eksploatowania, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych tj. takich, do których do budowy i sterowania mogą być wykorzystane elementy elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne lub hydrauliczne, które można znaleźć np. w obrabiarkach, maszynach, sprzęcie AGD, podzespołach i wyposażeniu środków transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, wodnego itp. Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych, Centrum Kształcenia Zawodowego w N. Sączu.

W klasie trzeciej i czwartej odbywasz praktykę zawodową (280 godzin) w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu.

Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku angielskim w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowych:

K1 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03),

K2 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.06).

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy jak i organizowania i kierowania małymi zespołami pracowników.

Po ukończeniu technikum, zdobyte umiejętności i wiedza zawodowa oraz matematyczno-przyrodnicza dają Ci solidny fundament do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach mechanicznych, elektryczno-elektronicznych, dających tytuł inżyniera.

 

Skip to content Click to listen highlighted text!