Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

opis zawodu technik mechanik

Technik mechanik 311504

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie  w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany
do wykonywania  zadań zawodowych:

  1. W zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:
  • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
  • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki
    maszynowej;
  • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
  1. W zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:
  • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
  • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

 W klasie trzeciej i czwartej odbywasz  praktykę zawodową (280 godzin)

Skip to content Click to listen highlighted text!