Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

mechanik motocyklowy-pracownik młodociany

Mechanik motocyklowy (723107)

Usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.

Mechanik pojazdów motocyklowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów i in.) oraz ich zespołów. Kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Na rynku pracy obserwuje się wzrost zapotrzebowania na mechaników pojazdów motocyklowych – specjalistów w zakresie diagnozowania, naprawy zespołów i podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych.

W trakcie 3-letniej nauki w zawodzie mechanik motocyklowy jesteś przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji

MOT.04. diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych:

  • diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;
  • obsługiwania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców.

Kształcenie ogólne (j. polski, j. obcy, matematyka itd. zgodnie z planem nauczania) realizowane jest w szkole w ramach zajęć lekcyjnych w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu w każdej klasie.

W ramach kształcenia zawodowego przedmioty teoretyczne zawodowe są realizowane w ramach 4-tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym podpisana jest umowa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy określającego wymiar godzin pracowników młodocianych oraz wymaganiami podstawy programowej, kształcenia w tym zawodzie.

Dyrektor szkoły ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na zajęcia praktyczne (2 lub 3 dni).

Do wniosku składanego przy rekrutacji należy dołączyć:

  • umowę pracy zawartą z pracodawcą branży motoryzacyjnej, obejmującej wybrany zawód przez kandydata.
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii A2.

Skierowanie do lekarza wydaje szkoła, do której uczeń jest zakwalifikowany.

Skip to content Click to listen highlighted text!