Od środy, 12 stycznia wracamy do szkoły. Rozpoczynamy naukę wg tygodniowego rozkładu zajęć.
Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Samochodowych odbędzie się na sali gimnastycznej 14.01.2022 roku (piątek) o godzinie 15.45.
W tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć (nie ma lekcji skróconych).
Wszystkie oceny klasyfikacyjne za I półrocze i oceny z zachowania mają być ustalone i wpisane do dziennika do 13.01.2022 r. do godz. 13.00.

Może Ci się również spodoba

Skip to content