Najlepszy wśród młodych mechaników samochodowych

20210525 132407

W dniach 22-23 maja 2021 (sobota i niedziela) w Centrum Szkoleniowym Inter Cars S.A. w Cząstkowie Polskim odbył się

polski finał Konkursu Young Car Mechanic 2021. Adresatami konkursu byli uczniowie, którzy zdecydowali się na naukę w technikach lub szkołach branżowych przygotowujących do pracy w zawodach związanych z naprawą  i serwisowaniem samochodów.

Konkurs prowadzony był w formule etapowej:

I etap został przeprowadzony on-line na platformie testowej w każdej ze szkół i zakończył się wyłonieniem półfinalistów. Spośród placówek uczestniczących w programie Młode Kadry zgłoszono  27 szkół z całego kraju. Do etapu I przystąpiło 19 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy, którzy uzyskali 60 % poprawnych odpowiedzi, zakwalifikowali się do etapu drugiego.

II etap również został przeprowadzony on-line i zakończył  się wyłonieniem finalistów konkursu . Obowiązujący na tym etapie test rozwiązywało 291 uczestników z 25 szkół. Do finału zakwalifikowało się tylko 10 uczniów z najwyższą liczbą punktów. W tym wąskim gronie znalazł się uczeń naszej szkoły Łukasz Pajor z kl. IIIB.

III etap (FINAŁ) – uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi rozwiązując 11 zadań przygotowanych przez znane firmy związane z branżą motoryzacyjną, między innymi; Bosch, Valeo, Elring, Mahle, Castrol i inne, polegającymi na:

– identyfikowaniu usterek w pojeździe lub modelu szkoleniowym,

– określeniu metody ich usunięcia,

– przeprowadzeniu fizycznej naprawy.

Zwycięsko z tego zadania wywiązał się uczeń  naszej szkoły – Łukasz Pajor – uzyskując zasłużone 1. miejsce i awans do  finału międzynarodowego, w którym uczestniczą finaliści etapów krajowych z 7 państw (Bułgaria, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Ukraina).

Z ramienia szkoły organizacją konkursu zajmował się Jarosław Adamczyk, nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych, a także sprawował opiekę nad uczniem w czasie etapu finałowego.

Gratulacje dla uczestników i ich mentorów.

Może Ci się również spodoba